خانه مداحان اهل بیت طرح خانه های بهشتی

ثبت نام اینترنتی در شناسایی روضه خوانان طرح خانه های بهشتی

            وضعیت تاهل:


 
وضعیت مسکن:

تحصیلات:


تحصیلات حوزوی:


آشنایی با زبان: نوع روضه هایی که تا کنون رفته اید: میزان تسلط به قرآن کریم: تاچه اندازه به احکام شرعی تسلط دارید تاچه اندازه به روایات اهل بیت تسلط دارید تاچه اندازه به اشعار اهل بیتی تسلط دارید تاچه اندازه به تاریخ و مقاتل تسلط دارید در خواندن کدام یک از ادعیه و زیارات مهارت دارید؟ تصویر عکس سه در چهار(سایز تصویر کمتر از 100 کیلوبایت)